موکت اتاق خواب و هتلی کد RF03001 شمسه
موکت اتاق خواب و هتلی کد RF03001 شمسه
دی ۲۴, ۱۳۹۹
موکت راهرو و هتلی کد RF02004 زمستان
موکت راهرو و هتلی کد RF02004 زمستان
دی ۲۴, ۱۳۹۹

موکت راهرو و هتلی کد RF02005 گلشن

معرفی کالکشن راهروی هتل

کالکشن راهرو کاملا بر اساس ویژگی خاص این گونه فضا ها یعنی گسترده بودن در عمق، طراحی و انتخاب شده اند. در این مجموعه با الهام از عناصر مختلف، طرح هایی با نقوش ساده و پیچیده و همچنین موتیف های گوناگون ایجاد شده اند که تکرار این نقوش و تناسب آنها در عرض کریدور باعث ایجاد جذابیت بصری در طول راهروها خواهند شد.

دیدگاه ها بسته شده است