شرایط عمومی جهت اخذ نمایندگی

  • داشتن حداقل ۳۰ متر فروشگاه و یا ۱۰۰ متر Showroom
  • داشتن سند مالکیت و یا اجاره نامه ۲ ساله فروشگاه
  • داشتن حداقل ۳ سال سابقه در فروش کالاهای ساختمانی
  • داشتن جواز کسب و یا اساسنامه با حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط
  • پرینت حساب ۶ ماه از حساب فعال فروشگاه

ثبت درخواست