موکت راهرو و هتلی کد RF02006 قطره
موکت راهرو و هتلی کد RF02006 طرح قطره
اسفند ۲, ۱۳۹۹
موکت راهرو و هتلی کد RF02 موج
موکت راهرو و هتلی کد RF02002 طرح موج
اسفند ۲, ۱۳۹۹

موکت راهرو و هتلی کد RF02003 طرح اشتیاق

معرفی کالکشن راهروی هتل

کالکشن راهرو کاملا بر اساس ویژگی خاص این گونه فضا ها یعنی گسترده بودن در عمق، طراحی و انتخاب شده اند. در این مجموعه با الهام از عناصر مختلف، طرح هایی با نقوش ساده و پیچیده و همچنین موتیف های گوناگون ایجاد شده اند که تکرار این نقوش و تناسب آنها در عرض کریدور باعث ایجاد جذابیت بصری در طول راهروها خواهند شد.

دیدگاه ها بسته شده است