فروش عمده؛ با مزایای ارزنده!

جشنواره فروش ویژه زت برای سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی

تخفیفهای سازمانی، ویژه شماست!

ارائه تخفیف ویژه برای مشتریان سازمانی

این فکر بکر، مخصوص شماست!

مشاوره تخصصی انتخاب متریال

برد این بازی، برای شماست!

خرید بیشتر، تخفیف بیشتر

برخی از مشتریان ما

فقط در

لوگو زت کارپت

تنوع بالا در طرح و رنگ

ارسال کالیته به محل دفاتر شرکت‌ها

تخفیف ویژه بر اساس متراژ سفارش


  کاتالوگ موکت هتلی Quickweave

  برای دریافت کاتالوگ موکت هتلی quickweave، از طریق فرم زیر ایمیل خود را وارد کنید؛ در کوتاه ترین زمان کاتالوگ مورد نظر برایتان ایمیل میگردد.

  کاتالوگ موکت هتلی quickwave

  کاتالوگ موکت هتلی nature

  برای دریافت کاتالوگ موکت هتلی nature، از طریق فرم زیر ایمیل خود را وارد کنید؛ در کوتاه ترین زمان کاتالوگ مورد نظر برایتان ایمیل میگردد.

  کاتالوگ موکت هتلی nature

  کاتالوگ موکت هتلی expressive

  برای دریافت کاتالوگ موکت هتلی expressive، از طریق فرم زیر ایمیل خود را وارد کنید؛ در کوتاه ترین زمان کاتالوگ مورد نظر برایتان ایمیل میگردد.

  کاتالوگ موکت هتلی nature

  کاتالوگ موکت اداری Medess

  برای دریافت کاتالوگ موکت اداری medess، از طریق فرم زیر ایمیل خود را وارد کنید؛ در کوتاه ترین زمان کاتالوگ مورد نظر برایتان ایمیل میگردد.

  کاتالوگ موکت اداری medess

  کاتالوگ موکت اداری 1

  برای دریافت کاتالوگ موکت اداری 1، از طریق فرم زیر ایمیل خود را وارد کنید؛ در کوتاه ترین زمان کاتالوگ مورد نظر برایتان ایمیل میگردد.

  کاتالوگ موکت اداری 2

  برای دریافت کاتالوگ موکت اداری 2، از طریق فرم زیر ایمیل خود را وارد کنید؛ در کوتاه ترین زمان کاتالوگ مورد نظر برایتان ایمیل میگردد.

  کاتالوگ موکت اداری 2

  کاتالوگ موکت اداری 3

  برای دریافت کاتالوگ موکت اداری 3، از طریق فرم زیر ایمیل خود را وارد کنید؛ در کوتاه ترین زمان کاتالوگ مورد نظر برایتان ایمیل میگردد.

  کاتالوگ موکت اداری 3

  کاتالوگ موکت اداری 4

  برای دریافت کاتالوگ موکت اداری 4، از طریق فرم زیر ایمیل خود را وارد کنید؛ در کوتاه ترین زمان کاتالوگ مورد نظر برایتان ایمیل میگردد.

  کاتالوگ موکت اداری 4

  کاتالوگ موکت اداری 5

  برای دریافت کاتالوگ موکت اداری 5، از طریق فرم زیر ایمیل خود را وارد کنید؛ در کوتاه ترین زمان کاتالوگ مورد نظر برایتان ایمیل میگردد.

  کاتالوگ موکت اداری 1