استفاده از موکت به عنوان عایق صوتی و حرارتی

موکت به عنوان عایق صوتی و حرارتی | شرکت زت کارپت

خیلی از ما ایرانی ها به موکت در طراحی داخلی خانه و محل کار اهمیت می دهیم. بعضی ها هم معتقدند موکت می تواند عایق خوبی برای صدا و دما باشد. آن ها برای جلوگیری از هدررفت انرژی گرمایی و همین طور جلوگیری از آلودگی های صوتی ، از موکت استفاده می کنند. اما آیا […]