Posted on Posted in features

دوستدار محیط زیست

طول عمر طولانی

استفاده از مواد با قابلیت بازیافت در تولید محصولات

استفاده از فرآورده بازیافتی در تولید مجدد محصول و تولید محصولات دیگر

استفاده از شیوه ها با کمترین میزان مصرف انرژی و استفاده از انرژی های تجدید پذیر در جریان تولید