درخواست نمایندگی

فرم درخواست نمایندگی

شرایط عمومی جهت اخذ نمایندگی:

  • داشتن حداقل ۳۰ متر فروشگاه  و یا ۱۰۰ متر Showroom
  • داشتن سند مالکیت  و یا اجاره نامه ۲ ساله فروشگاه
  • داشتن حداقل ۳ سال سابقه در فروش  کالاهای ساختمانی
  • داشتن جواز کسب و یا اساسنامه با حداقل  ۳ سال سابقه کار مرتبط
  • پرینت حساب ۶ ماه از حساب  فعال  فروشگاه